Tanklokaal Helvoirt

Tanklokaal Helvoirt

December 2017

Een project van:

Zonne Energie Coöperatie de Groene Leye u/a

Een initiatief van:

Coöperatie Duurzaam Energie Haaren u/a
Zonne-energie coöperatie De Groene Leye u/a is opgericht door Duurzaam Energie Haaren u/a. Hiermee wil DEH haar kennis omtrent zonne-energie inbrengen in een nieuwe coöperatie, genaamd zonne-energie coöperatie De Groene Leye u/a, die voldoet aan de eisen van de regeling verlaagd tarief energiebelasting en die zich uitsluitend richt op de productie van zonne-energie.

Zonne-coöperatie De Groene Leye u/a is een vrijwilligers coöperatie die als doel heeft om samen met de inwoners en bedrijven voor 2025 in de gemeente Haaren zonne-energie op te wekken voor alle woningen en bedrijfsgebouwen. Dit doen wij door het initiëren en organiseren van zonne- energieprojecten, ofwel de aanleg van zonneparken en zonnedaken voor en door de leden van de coöperatie in de vorm van zonnepanelen.

Een zonnepaneel of fotovoltaïsch paneel, kortweg PV-paneel, is een paneel waarop een groot aantal fotovoltaïsche cellen zijn gemonteerd die zonne-energie (elektromagnetische straling) omzet in gelijkstroom. Een omvormer zet deze stroom om in wisselstroom zodat deze op het elektrisch niet kan worden aangesloten.De zonne-energie die zo wordt opgevangen is een vorm van duurzame energie.

Wij hebben een aantal initiatieven genomen om projecten uit te voeren voor de eerste 1.600 panelen binnen het wettelijk kader van de “postcoderegeling”. Het eerste project van zonne-energie coöperatie De Groene Leye u/a is de aanleg van een zonnepanelendak , een zogenaamde PV- installatie, op de luifel van Tankstation Helvoirt B.V. met 209 panelen.
Terug naar boven